یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: تازه های نشر
نمایش از 30 مرداد 1397 بازدید: 391

zig3

چاپ سوم كتاب زيگ آريايي- كردي به قلم طيب طاهري منتشر شد.

اين كتاب برای بار سوم در قطع وزیری در 250 صفحه مشتمل بر  مقدمه چاپ سوم، مقدمه، گاهشمار آريایي ـ كردي از ديرباز تاكنون، ستارهشناسي و محاسبه‌ی آن در گاهشمار كردي، مبدأ گاهشمار، چگونگي محاسبه‌ي سال و آغاز آن، کبيسه و کبيسهگيری در گاهشماری خورشيدی، پنجه (خمسه‌ی مسترقه)، سرانجام دورهی کیهان، منابع و مأخذ، منتشر گردید.

 

 جهت سفارش و خرید کلیک کنید

.. 229

 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly