یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

دیدگاه ها (0)
شمه ای از مفاهیم و اشراق مستتر در کلام های یارسان
250,000 ریال
بعلاوه حمل و نقل
وزن: 0.6 کیلو گرم
تحویل: در اولین فرصت
دیدگاه ها (0)
شرحی بر نجله های فکری و اعتقادی کردستان فرهنگ یارسان
250,000 ریال
200,000 ریال
بعلاوه حمل و نقل
وزن: 1.5 کیلو گرم
تحویل: در اولین فرصت

دیدگاه ها (1)
دوره ظهور ذاتي سيد براكه و سي و شش شاعر حقیقت
1,000,000 ریال
بعلاوه حمل و نقل
تحویل: در اولین فرصت
دیدگاه ها (0)
تقویم کردی به همراه سرانجام دوره کیهان
60,000 ریال
150,000 ریال
بعلاوه حمل و نقل
وزن: 0.5 کیلو گرم
تحویل: در اولین فرصت

Copyright Portal Pastel


    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly