یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

Title Author Hits
منظر نظر Written by مدیر سایت 3471
بيانيه‌ي تاريخ و فلسفه‌ي سرانجام Written by طيب طاهري 3453
گزارش از ژينوسايدي ديگر Written by طيب طاهري 6558
عشق و نفرت در زشت و زيبا Written by حشمت حيدريان 5053
بررسي و نقد آقاي هوشنگ تيموريان Written by طيب طاهري 2355
بررسي و نقد آقاي هوشنگ تيموريان Written by سيدكرم الله شاه ابراهيمي 1834
جوابيه به جناب سيد كرم الله شاه ابراهيمي Written by كامياب كاكاسلطاني 2376
آيا مصالح فردي ارجح است يا مصالح جمعي؟ وكداميك بر اساس سرانجام مي باشد؟ Written by طيب طاهري 3893
علت انشقاق خاندانهاي يارسان Written by طيب طاهري 3816
سخن آخر Written by سام کاکه‌یی 1670
نمونه‌ای از اقدام سقیم (پیرو بانگ سرحدان) Written by سام کاکه‌یی 2528
پرسش و پاسخ‌های مناظره گروه تلگرامی بیاض Written by گروه تلگرامی بیاض 1234

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly